Logo serie voor PKN

Bij het maken van logo’s/illustraties die ik voor de PKN waren er meerdere uitdagingen.
• De kleuren mocht niet teveel afwijken van het logo van PKN.
• De stijl moest in de lijn van het eerdere gemaakte logo
• De 5 thema’s waren groots en wat abstract.
• Er moest een beeldende inhoudsopgave gemaakt.

De visienota is in zijn geheel te downloaden op de website van de Protestantse Kerk Nederland

UITLEG

✝️ : verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.
🟡 : de zon die elke dag opgaat
🩸: aan de linkerkant van het kruis: van bovenaf, het offer vanuit de hemel.
🌿: vanuit de rechterkant: aan de voet van het kruis, nieuw leven op aarde.
• de witte lijn: de hartslag verbeeldt de grondtoon, de lijn komt het beeld in en loopt er weer uit; zonder begin of einde. Bij het kruis is er een confrontatie, de lijn stokt, en gaat daarna in nieuw leven verder.

UITLEG

• 👐🏻 vurig, zegenend, aanbiddend
• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
• Witte lijnen: gebroken brood
• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de
stigmata in de handen.
• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt
het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing
naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en
mens herstelde.
• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en
eerbied weergeeft.

UITLEG
🖐🏻: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
• De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
• 🩸 +💧 = 💜 bloed en waterdruppel, symbolen van offer en de doop. Omgekeerd vormen ze samen een hartvorm.
• Daarnaast staat het ook symbool voor zondigheid die wordt afgewassen.

UITLEG

💛 Gouden hart en de kroon worden tegelijk vasthouden.
Waar hart en handen bijelkaar komen, gebeurt er iets.
👐🏻 Handen reiken naar elkaar. Het geloof handen en
voeten gevend. Handen in gebed.
👑 De witte lijn is een kroon maar tegelijkertijd een kring
van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen
zingen, samen bidden.
🖋Schaduwlijn met gebogen hoofden: Elkaar steunen in
vreugde en verdriet.

UITLEG
🌍 Goud-groene cirkel: de aarde
🕊 Witte lijn: de Heilige Geest als een duif
🔥 vurigheid van de Geest
💧 levengevend water
🎨 Kleurigheid: de creativiteit van de Schepper en de
veelkleurigheid van de schepping en de kerk

De grootste uitdaging: een beeldende inhoudsopgave te maken. Eigenlijk een soort samenvatting van de visienota. Het ziet er eenvoudig uit, maar het was een flinke puzzel.

⬆️ Je ‘leest’ hem van onder naar boven.
🌍Flauwe berg vorm waarop het logo met het kruis staat: In die vorm staan thema’s die met het aardse lijden te maken hebben. Vanuit het
✝️ de genade die; bevrijdt, corrigeert, volstaat, motiveert en ontspant.
Verder omhoog, als ‘uitspansel’ vloeien uit de genade de 4 thema’s voort.